Wisata Religi Archives


Tawur Agung Kasanga - Klinthing Somagede

Banyumas mempunyai latar belakang keberagaman dan toleransi yang sangat kuat. Selain mempunyai ikatan sejarah yang panjang dengan peradaban awal di Pulau Jawa. Tradisi itu masih berlangsung dan dipelihara hingga kini. Di Desa Klinthing, Kecamatan Somagede, Banyumas, masih terdapat komunitas dan trad

Masjid Nur Sulaiman

Masjid Nur Sulaiman Banyumas dibangun tahun 1755 pada masa pemerintahan Adipati Banyumas Yoedanegara II dan diarsiteki oleh Bapak Nur Daiman Demang Gumelenm I seklaigus sebagai Penghulu Masjid yang pertama. Sebagaimana konsep tata letak bangunan pada masa pemerintahan kerajaan di Jawa, posisi masjid

Goa Maria - Kaliori

Goa Maria – Kaliori terletak diperbukitan yang hijau dengan suasana sejuk dan nyaman di desa Kaliori Kecamatan Kalibagor yang berjarak sekitar 14 km dari arah timur kota Purwokerto. Prakarsa pembangunan tempat ziarah ini bermula dari beberapa aktifis umat katholik di banyumas yang kemudian men

Masjid Saka Tunggal - Wangon

Masjid Saka Tunggal terletak di desa Cikakak kec. Wangon berjarak 30 Km arah Barat daya kota Purwokerto. Dinamakan masjid Saka Tunggal, karena memang hanya memiliki satu pilar utama penyangga. Disekitar masjid terdapat makam seorang penyebar agama islam yang bernama Kyai Mustolih. Berdasarkan cerita